Aerobiyoloji Nedir?

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İnsanların ve diğer canlıların doğrudan iletişimde olduğu atmosfer aynı zamanda bir çok canlının yaşam ortamı olduğu kadar, gametlerin, tohum yada sporların taşındığı bir ortamdır. Bu nedenle solunan hava içerisinde gözle görünen ya da görünmeyen birçok parçacık yer almaktadır. Bu parçacıkların tümüne airborne adı verilmektedir. Airbornların bir kısmı biyolojik parçacık yada organizmalardan oluşurken kalan diğer kısmı ise çeşitli gazlar, toz parçacıklarından ibarettir. Aerobiyoloji organizmaların ve biyolojik olarak önemli diğer materyallerin atmosfer yoluyla taşınmasını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama bir çok bilim dalı içerisinde yer alan uzmanlığı aerobiyoloji şemsiyesi altında toplanmasına olanak sağlamaktadır. Palinoloji, aerosol fiziği, alerji, mikrobiyoloji, biyometeroloji, botanik ve entomoloji bunlardan bazılarıdır. Bunun yanı sıra biyolojik olmayan ancak insanlar gibi canlıların sağlığı ile doğrudan bağlantılı asbest fibrilleri yada aerosol ilaç taşınması gibi olaylar da bazen Aerobiyoloji kapsamında değerlendirilmektedir. Atmosfer kavramı genel olarak dış ortam (outdoor) için kullanılan bir terim olmakla beraber, aerobiyolojinin çalışma alanı sadece dış ortamdan ibaret değildir. İç ortamda yoğunlukla yer alan küf mantarı sporları, akarlar gibi parçacıklarda iç ortam (indoor) alerjenleri adı verilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin